Hrad Bítov

Hrad byl založen v 11. století. První zmínka pochází z roku 1061. Původně byl dřevěný, později byl nahrazen hradem kamenným. Po vymření Přemyslovců se na víc než 200 let dostal do rukou Lichtemburků. Z jejich dob vzniklo jádro dnešní kaple Nanebevzetí Panny Marie (1334). Na přelomu renesance a baroka dostal Bítov dnešní vzhled s jedinou vertikálou štíhlé strážní věže. Do dnešní, novogotické podoby byl upraven mezi lety 1811-1863 za hrabat Františka a syna Jindřicha z Daunů.

Nachází se zde největší sbírka vycpaných psů na světě, kterou založili bratři Vladimír a Otakar z Daunu a baron Jiří Haas z Hasenfelsu ji rozšířil. Čítá 50 psů nejrůznějších ras.

O historickou lipovou alej se dnes starají Lesy ČR.
pole u Znojma

Zřícenina hradu Nový Hrádek

Nachází se v prostředí Národního parku Podyjí západně od Znojma. Pochází ze 14. století. Je to hradební systém s dvojitým do sebe vloženým prstencem oválných hradeb. Později bylo přidáno předhradí a byl opevněný suchým příkopem. Součástí prohlídky je i mladší trojpodlažní hrad z 15. století.

Loucký klášter ve Znojmě

Zde, v premonstrátském klášteře v Louce u Znojma budete vřele přivítání. V současnosti je klášter spjat se jménem Znovín Znojmo.

Navštívíte Návštěvnické centrum, obrazovou galerii, vinařské a bednářské muzeum. Samozřejmostí je prodej vín.

Součástí prohlídky je i návštěva románské krypty, štukových sálů a sklepů. Zakončení celé prohlídky je pro milovníky vín třešničkou na dortu. Ochutnávka vín.

V Návštěvnickém centru Znovínu Znojmo získáte informace o Vinařském turistickém programu, provozu Moravského sklípku a sezónních ochutnávkách.
město Znojmo

Hradební opevnění

Průvodce s vámi navštíví Střelniční věž v Hradebním příkopu, Vlkovu věž a nové věže v Jižním hradebním příkopu- Novou a Prašnou.

Kaple sv. Václava

Postavena byla roku 1521 díky zbožné měšťance Kateřině z Bučovic. Je dvoupatrová a svůj název dostala podle plastiky sv. Václava na vstupním průčelí. Horní kaple je zasvěcená sv. Anně a sv. Kateřině. Pyšní se pozdně gotickou krouženou klenbou. Dolní kaple je zasvěcená sv. Martinovi. Vzhledem k její mohutnosti se dá předpokládat, že je staršího data.

vás nepřejde ani při prohlídce zdejšího podzemí.

Znojemské podzemí

Unikátní historická památka v rámci střední Evropy. Systém podzemních chodeb a sklepů je dlouhý téměř 27 km a má 4 patra. Předpokládá se, že budování začalo na přelomu 14. a 15. století. Pro každý obytný dům tu byly podzemní prostory, které zřejmě sloužily k hospodářským účelům.

Na jejich budování byly používány jednoduché prostředky. Sekáč, mlátek, špičák.

Zajímavý je systém a cirkulace vod. Větší část přitéká průlinami v sedimentech a puklinami v pevných horninách. Voda byla jímána v řadě studní a spojena s odvodňovací štolou.

Zdejší kraj si vás zcela podmaní. Nabídne vám nejen svou historii, pohled na vinice, ale i vína, za kterými sem přijíždí nejeden turista.